NEOLITH®
Systeem HC

Verborgen systeem met bevestiging in de lengterichting

Deze optie is ontwikkeld voor bekledingstoepassingen met gebruik van Neolith. Het bestaat uit een onzichtbaar montagesysteem waarop een synthetische elastische lijm in de lengte aangebracht wordt. Er wordt gewerkt met verticale steunen en T- of L-profielen, afhankelijk van de situatie of de profielen samenvallen met de voegen tussen de Neolith-platen of dat ze het midden van de voegen platen versterken met klem- of draagsteunen.

Het gehele systeem is getest in gecertificeerde laboratoria en de resultaten waren voldoende voor gebruik van Neolith. Deze resultaten zijn uitgebreider vermeld in de Technische Gids Neolith Toepassing bij gevels

Voordelen van de chemische-elastische verankering:

  • De druk wordt gelijk verdeeld, zodat er geen kritieke plaatsen ontstaan waar een breuk zou kunnen beginnen.
  • Concentratie van spanningen op het onderliggende oppervlak wordt vermeden.
  • Het is een montagesysteem dat onzichtbaar is, dus het brengt geen esthetische veranderingen met zich mee.
  • Voorkomt galvanische corrosie door isolatie en zorg dat de metalen die ervan te lijden kunnen hebben niet met elkaar in contact komen.
  • Vermindert of elimineert het overbrengen van trillingen tussen materialen die met elkaar in contact staan.
  • Voorkomt dat de verbinding door materiaalmoeheid bezwijkt.
  • Maakt verbinden van verschillende soorten materialen mogelijk.
  • De voegen zijn esthetischer.